dilluns, 12 d’octubre del 2015

ESCAIRE I CARTABÓ

Col·locació dels escaires
En el dibuix geomètric la precisió és fonamental. Per això, es fan servir plantilles que ens ajudaran.
L'escaire i cartabó són dues peces fabricades amb material transparent i constitueixen la principal eina de treball en el dibuix geomètric.
L'escaire té forma de triangle rectangle isòsceles amb els angles de 90º i 45º. El cartabó té forma de triangle rectangle escalè, amb angles de 90º, 60º i 30º.
les dues plantilles es fan servir, fonamentalment, per traçar rectes paral·leles i perpendiculars, tot i que també s'utilitzen sovint per dibuixar diferents angles i inclinacions aprofitant la seva conjunta configuració d'angles.