dimarts, 17 de juny del 2014

TREBALLS D'ESTIU 2014

Curs 2n ESO
- Làmines 1r trimestre
- Làmines 2n trimestre
- Làmines 3r trimestre

Treball de recuperació pels alumnes que tenen l'assignatura pendent de 2n i cursen actualment 4t:
Treball pendents 2nESO

Treball de recuperació pels alumnes que tenen l'assignatura pendent de 3r i cursen actualment 4t:
Treball pendents 3rESO