diumenge, 22 de setembre del 2013

2. RECLAMS EN PUBLICITAT

En publicitat és tan important el que s’hi diu, com la forma com es diu.  Això fa que la creació publicitària sigui una activitat artística integradora de funcions informatives i exhortatives i de funció estètica (pretén emocionar, seduir, enamorar,... amb la imatge.
La publicitat és l’art de convèncer.
Els anuncis impacten per:
       L’expressivitat aconseguida amb l’ús de les tècniques tradicionals i tecnològiques de producció d’imatges.
       L’expressivitat dels propis elements del llenguatge visual i plàstic i de les sensacions que generen les composicions. Per a comunicar amb insinuacions i emocions.
       Juga amb els valors expressius del tema i el simbolisme de les imatges per a comunicar amb insinuacions i emocions.
Recursos de retòrica visual
1. La repetició
Insisteix a mostrar una situació, una acció o una cosa i repeteix la seva imatge moltes vegades. Una repetició que pretén remarcar molt el missatge, o insinuar l’ús d’un servei o producte o les seves múltiples utilitats.

2. La comparació
S’utilitza per explicar les característiques d’una cosa, es diu que és com una altra, o sigui que se les compara entre elles.
Compara i destaca determinades qualitats del producte que s’anuncia.

3. La hipèrbole
Sovint s’exagera per a convèncer al interlocutor. La imatge també permet l’expressió i representació exagerada per a convèncer d’allò que es vol.
La infografia és la tècnica que facilita la introducció de tot tipus d’exageracions fantàstiques i impactants en les imatges.

4. La sinècdoque
Consisteix a mostrar la imatge d’una part d’una cosa com si fos la cosa completa.
Aquest enquadrament parcial ha de presentar un detall prou significatiu perquè l’espectador es pugui imaginar la resta. I fer-li jugar a descobrir de quin producte es tracta, com si fos una endevinalla.

5. La personificació
Sovint la publicitat presenta imatges de productes caricaturitzats com si fossin persones, amb cara, amb braços i cames, parlant, cantant i ballant,... La personificació consisteix a donar característiques humanes a coses o animals.
S’aconsegueix despertar simpatia pel producte anunciat i també que es memoritzi amb facilitat la marca.


6. La metàfora
Quan un element s’indica amb el nom o amb la forma d’una altra per a fer una comparació màxima entre les seves característiques.
En una metàfora visual la imatge d’una, substitueix la d’una altra per apropiar-se de les seves qualitats.


7. El contrasentit
Consisteix a integrar, en una imatge realista, dues coses que el sentit comú no posaria mai juntes.
Les noves tecnologies permeten trucatges que fan creïbles les imatges amb les contradiccions més inversemblants i fantàstiques.

Tots aquests recursos retòrics s’utilitzen sovint en les imatges dels anuncis. Qualsevol expressió retòrica es pot transferir molt fàcilment entre el llenguatge verbal i les imatges.
En la publicitat, el llenguatge verbal i llenguatge visual i plàstic han estat aliats des de sempre. Al principi de la publicitat impresa, la imatge només il·lustrava o era la capçalera de l’escrit. Amb el temps, les imatges han anat prenen rellevància, i ara, juntament amb els eslògans, criden l’atenció i convencen el públic.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada