diumenge, 22 de setembre del 2013

1. LA PUBLICITAT

1.       Què és la publicitat? És un acte de comunicació que té el propòsit d’aconseguir un determinat comportament del públic, ja sigui en l’àmbit comercial, polític o moral.
Els anuncis poden ser:
  1. De productes: els aliments, etc.
  2. Oferir serveis: agències de viatges, etc.
  3. Promoure comportaments cívics: participació en eleccions o l’ajut a víctimes de conflictes bèl·lics.
La publicitat també permet el finançament de la majoria de mitjans de comunicació de masses. Els diaris i les revistes; les emissores de ràdio i les cadenes de televisió.

2.       Funcions de la publicitat
INFORMATIVA: És molt útil perquè explica al consumidor quins productes i serveis té al seu abast en el mercat i com són.
Si el consumidor coneix l’oferta, podrà triar.
EXHORTATIVA: Està creada per a convèncer el receptor d’alguna cosa, sense transmetre informació objectiva sobre els productes.
L’ús continuat d’aquests recursos persuasius pot arribar a aconseguir que la societat adquireixi els valors i ideals que més convenen als fabricants.

3.       Recorregut per la història de la publicitat
No és un fenomen recent.
Antigament, la publicitat era oral: els artesans i pagesos oferien, cridant, els seus productes en les fires.

En la Grècia i Roma clàssiques hi havia qui es dedicava a pregonar notícies i a oferir de paraula, al carrer, els productes que es venien en els comerços.LA PREMSA
S’anomena premsa al conjunt de diaris i revistes que es poden comprar al quiosc.
       La publicitat arriba, sobretot, en forma d’anuncis impressos .
       Hi ha publicacions d’informació general i especialitzada.
       Cada publicació té un tipus de lector amb un perfil bastant definit: nivell sociocultural, ideari, professió, edat, aficions, ...
       Hi ha publicacions dirigides als nois i noies adolescents, als afeccionats a l’esport, al col·lectiu de metges, ...
LA PUBLICITAT DE CARRER
És el tipus de publicitat que trobem als carrers, a les carreteres, a les estacions, als aeroports, als espadis esportius,...
       Són cartells, tanques, banderoles, pancartes, anuncis lluminosos,...
       També la que porten pintada els vehicles de transport públic, com autobusos, tramvies, taxis,...
       Tenen grans dimensions.
Característiques:
       Ha de ser impactant, si vol atreure les mirades entremig de tots els altres elements del paisatge.
       Ha de tenir poc text, perquè es pugui llegir ràpidament quan se circuli amb vehicles.
LA PUBLICITAT DIRECTA
És el tipus de publicitat que es dirigeix a uns destinataris molt concrets, els habitants d’un barri, un col·lectiu de professionals, els usuaris de determinats serveis,...
Característiques:
       Pren la forma de fulletons, catàlegs, fulls impressos,... que es trameten per correu o que es dipositen directament a les bústies de les vivendes d’un sector de la ciutat.
LA PUBLICITAT TELEVISIVA
La televisió amb el poder de realisme de la imatge en moviment i el so, es converteix en un autèntic venedor a domicili.
Característiques:
       És utilitzada per a productes i serveis de consum massiu i assequibles per a gran part de la població.
       La televisió és el canal de transmissió de publicitat més car, depèn de l’audiència de la cadena i de la franja horària d’emissió.
LA PUBLICITAT A INTERNET
La xarxa telemàtica ofereix un nou canal de difusió de publicitat.
Característiques:
       Les pàgines web de lliure consulta o d’entrada a serveis és provable que continguin publicitat.
       Els anuncis poden integrar tant imatges fixes com imatges en moviment i també so.
       Una altra manera de vehicular la publicitat a Internet és a través del correu electrònic.


VOCABULARI
       Exhortatiu: que procura de manera persuasiva que algú faci alguna cosa. Es fa servir per aconsellar, demanar, manar o prohibir.
       Eslògan: frase curta que serveix per a fer publicitat d’un producte o per a convèncer d’alguna cosa.
       Consumidor potencial: persona que té probabilitats de consumir o gastar un producte.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada