dimarts, 12 de març de 2013

1. CONCEPTE DE MESURA

Mesurar és  comparar una dimensió (o quantitat) respecte a una altra que es pren com a unitat.
Fa menys de dos segles encara hi havia diferents unitats de mesura que s’empraven habitualment al món. Les distàncies es mesuraven en peus, pams, colzes, vares, llegües..., cosa que creava confusions. A les acaballes del segle XVIII, amb l’objectiu d’unificar criteris s’estableix el sistema mètric decimal, que és el que avui dia s’utilitza.

Per mesurar magnituds lineals, fem servir com a unitat el metre amb les seves mesures superiors i inferiors: múltiples i submúltiples.
Per a mesures angulars, utilitzem el sistema sexagesimal. Com a unitat, en el dibuix, es fa servir el grau sexagesimal (°), que és el valor de l’angle central que resulta en dividir la circumferència en 360 parts iguals. Com a submúltiples del grau hi ha el minut (‘) i el segon (“).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada