dimarts, 29 de gener del 2013

4. LA CIRCUMFERÈNCIA I EL CERCLE

LA CIRCUMFERÈNCIA

Definició: Línia corba, tancada i plana, en la qual tots els seus punts equidisten d’un altre de fix (O) anomenat centre.
Longitud d’una circumferència. Distància que es recorre en moure’s sobre la circumferència, tornant al mateix punt. La circumferència té 360º.

ELEMENTS DE LA CIRCUMFERÈNCIA
Radi. Distància que hi ha de qualsevol punt de la circumferència al seu centre O.
Arc. Part de la circumferència compresa entre dos punts.
Fletxa. Altura de l’arc, mesurada perpendicularment a la corda, passant pel centre O de la circumferència.
Semicircumferència. Arc que correspon a mitja circumferència.
Angle central. El format per dos radis.
Corda. Nom que rep qualsevol segment que uneix dos punts de la circumferència.
Diàmetre. Corda que passa pel centre de la circumferència i val dues vegades el radi.

Secant. Recta que talla la circumferència en dos punts.
Tangent. Tota recta que tingui un punt comú amb la circumferència.
POSICIONS RELATIVES ENTRE DUES CIRCUMFERÈNCIES
Exteriors. No tenen cap punt en comú.
Interiors. No tenen punts en comú. L’una és dins de l’altra.
Concèntriques. Circumferències que tenen el mateix centre.

Tangents exteriors. Tenen un punt (T) comú, alineat amb els seus centres.
Tangents interiors. El punt (T) comú està alineat amb els seus centres.
Secants. Quan tenen dos punts (R i S) comuns.
EL CERCLE
Definició: superfície que és dins de la circumferència.
ELEMENTS DEL CERCLE
Semicercle. La meitat d’un cercle.
Quadrant. La quarta part d’un cercle.
Corona circular. Porció de superfície limitada per dues circumferències concèntriques.
Segment circular. Porció de cercle limitat per un arc i la corda corresponent.
Faixa  circular. Porció de cercle limitat per dues cordes paral·leles.
Lúnula. Superfície no comuna a dues circumferències secants.
Sector circular. Porció de cercle que hi ha entre dos radis i l’arc que abracen. Pot ser còncau o convex.

3 comentaris: