dilluns, 10 de desembre de 2012

2. COLOR LLUM


El color llum és el produït pels raigs de llum emesos per fonts lluminoses.
L’ésser humà pot percebre el color gràcies a tres tipus de sensors lluminosos que conté la retina de l’ull. Aquests sensors detecten (entre els colors que componen  l’espectre de la llum blanca) tres trets de freqüència que corresponen al taronja , verd i violeta .
La resta dels colors es formen combinant diverses quantitats d’aquests tres colors llum bàsics o primaris.

Colors llum: mescla additiva.
Obtenció de la llum blanca i colors secundaris a partir 
dels tres primaris: taronja, verd i violeta.

2.1. Mescla additiva
Una experiència amb la qual podem comprendre més fàcilment la naturalesa del color llum és mitjançant l’ús de focus amb llums primàries: taronja, verd i violeta. Combinant els primaris dos a dos resulten els següents
colors llum, coneguts com a secundaris:
- El groc: combinant taronja i verd.
- El blau cian: combinant verd i violeta.
- El vermell magenta: combinant taronja i violeta.
La combinació d’aquests tres colors llum primaris o bàsics produeix la llum blanca.
El fet que els diferents colors s'obtinguin per mitjà de l'addició de llums de colors explica que aquesta síntesi cromàtica l'anomenem mescla additiva.


1 comentari: