dissabte, 3 de novembre del 2012

5. LES TEXTURES EN L'ART


En l’art, l’aplicació de textures a les diferents superfícies és un procés indispensable per aconseguir resultats atractius i impactants. Si bé en el dibuix les textures són totalment bidimensionals, en el cas de la pintura poden tenir un cert relleu (per acumulació de matèria pictòrica), mentre que en l’escultura i l’arquitectura són plenament tridimensionals.
Vincent VAN GOGH.
«Jove camperola», 1890.
La tècnica de l’oli permet utilitzar el color en pinzellades molt denses, que doten la tela d’unes textures de gran relleu i aconsegueixen atraure l’atenció de l’espectador.
Pilar FRANCESCH.
«Estiu», 2002.
Aquesta escultura realitzada en bronze té una textura molt polida que confereix a l’obra una sensació d’extraordinària delicadesa i sensibilitat .
Norman FOSTER.
«Hong Kong & Shangai Bank», 1986.
En aquest edifici, en comptes d’amagar els elements estructurals, se’ls deixa ben visibles en la façana, cosa que proporciona interessants textures que potencien la modernitat i l’atreviment de l’obra.