dimecres, 12 de setembre de 2012

3. LLENGUATGES AUDIOVISUALS


El llenguatge visual del cinema, la televisió, l’animació i la comunicació multimèdia es basa en la successió d’imatges i el fet d’acoblar-les amb la paraula i el so. En aquests mitjans de comunicació, les capacitats informatives, persuasives i narratives vistes anteriorment es multipliquen, cosa que fa possible arribar a més persones i amb un impacte molt més gran. Això és el que explica que hagin pogut assolir un desenvolupament tan espectacular, fins al punt que avui dia és un element insubstituïble de les nostres vides.
En la televisió es combinen espais d’entreteniment amb altres de dedicats a la informació o a la divulgació.
El llenguatge de la televisió
L’avantatge de la televisió enfront d’altres mitjans audiovisuals és la seva capacitat de transmetre informacions amb gran rapidesa, fins i tot en directe.
La televisió transmet diversos tipus de programes, dirigits:
– a la informació (telenotícies, especials i avanços informatius);
– a la divulgació (documentals, debats);
– a la diversió (cinema, espectacles, concursos);
– a la publicitat.
La imatge cinematogràfica i els dibuixos animats
El llenguatge cinematogràfic empra els mateixos elements que el llenguatge televisiu (seqüències d’imatges i paraules), gairebé sempre sobre una base musical. L’impacte visual és molt més gran per la dimensió de la pantalla, el so estereofònic i la penombra que regna a la sala.
Tot i que podem trobar pel·lícules documentals, la funció bàsica del cinema és la narració. Les pel·lícules es divideixen narrativament en seqüències que tenen durades diferents. Cada seqüència conté la narració completa d’una acció.
El llenguatge de l’animació –portat a terme des del començament del segle XX en milers de pel·lícules, especialment dedicades a un públic infantil– és un llenguatge que es fonamenta en el dibuix i el color i en el qual s’expliquen les històries més sensacionals.

La imatge en la comunicació multimèdia
La comunicació multimèdia engloba diversos mitjans de comunicació desenvolupats extraordinàriament en els darrers anys, com els CD i DVD interactius, les presentacions digitals i la xarxa Internet.
La gran virtut d’aquests mitjans és la possibilitat d’oferir a l’espectador imatges, textos, sons o pel·lícules, molts dels quals es poden baixar al nostre ordinador personal. A més, permeten que l’usuari es converteixi en creador, mitjançant la utilització de programes de presentació digital, creació de pàgines web, disseny d’imatges animades, etc.
Sens dubte, el futur encara ens reserva molts avenços en aquests mitjans audiovisuals que contribuiran a augmentar la nostra comunicació visual amb l’entorn i amb la resta de persones.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada