dilluns, 24 de setembre del 2012

2. LA LÍNIA COM A ELEMENT GENERADOR DE FORMES


La línia és el traç que deixa un punt en moviment sobre una superfície.
La seva representació –com qualsevol altre signe– es pot traçar amb diversos instruments i sobre diferents materials.
Depenent del seu traçat la línia pot ser:
Recta: línia d’una sola direcció.
Corba: línia sense trams rectes.
Poligonal o trencada: línia formada per dos o més segments rectilinis de diverses direccions.
Mixta: línia que neix de la combinació de les anteriors.
En el dibuix lliure, la força expressiva de la línia és tan forta que permet plasmar els conceptes abstractes d’una idea. Podem aconseguir–mitjançant variacions visibles de la velocitat, el gruix i la manera en què el mitjà o el suport respon– significats i respostes a sensacions i tarannàs diferents; això és el que anomenem modulació de la línia. Amb tot, aquestes qualitats expressives són inadequades en el dibuix tècnic de projectes, que exigeix, sobretot, una exactitud quantificable i línies de gruixàries precises.
Henry MATISSE, 1942
Pablo PICASSO. «Jove amb rínxols», 1955. 
Amb un traç ferm i decidit i una bona capacitat d’observació n’hi ha prou per captar qualsevol imatge amb sensibilitat i expressivitat.
La línia sorgeix en el moment en què el punt perd la seva passivitat i es desplaça en alguna direcció. Quan es fotografien les avingudes per les quals transiten vehicles, els llums del davant i els del darrere dibuixen línies que marquen la seva trajectòria.
L'EXPRESSIVITAT DE LA LÍNIA
Segons la trajectòria que segueix el punt que configura una línia, podem distingir diversos tipus de línies, ja siguin rectes, corbes, ondulades, etc.
Cadascuna d’elles té possibilitats expressives diferents, com també les seves combinacions, algunes de les quals et mostrem a continuació:
1.HORITZONTALS: Estabilitat. Repòs.
2.VERTICALS: Equilibri. Elevació.
3.CONCURRENTS: Direcció. Dinamisme.
4.INCLINADES: Inestabilitat. Confusió.
5.ONDULADES: Moviment. Vibració.
6.AMB GIR CONTINU: Profunditat. Sensibilitat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada