dimecres, 25 de juliol de 2012

Efectes visuals

Els principis relatius a la figura i el fons no servirien de res als arti stes si només s'utilitzessin per analitzar una sèrie de sensacions visuals. Quan emprem les imatges com a mitjà d'expressió és important conèixer els efectes visuals que es produeixen en compondre una escena, per aconseguir l'efecte artístic que es busca.
Observa aquests llapis de color de diferents mides. Com que estan agrupats de més petit a més gran, i a diferents distàncies entre si, percebem un efecte de profunditat.
Els exemples següents sobre efectes visuals també s'utilitzen molt en els mitjans de comunicació visual, en l'expressió plàstica i en el disseny.
1. Proximitat
Les formes properes entre si es visualitzen com a pertanyents a una mateixa figura.


Aquestes imatges reprodueixen un efecte de proximitat. Perquè es produeixi aquest efecte visual no és necessari que les figures siguin iguals o semblants.
2. Semblança
Les formes semblants es percebem com a pertanyents a una mateixa figura.
Aquest esquema reprodueix diversos grups de formes. Percebem les figures en forma de columnes en lloc de files horitzontals, ja que les figures semblants estan disposades en columnes.

3. Continuïtat
Les formes orientades en una mateixa direcció tendeixen a ser percebudes en una figura determinada.
Observa aquesta imatge. El conjunt de persones forma una figura contínua.
4. Contrast i homogeneïtat
Els principis perceptius relatius a la figura i al fons es concreten en la seva dimensió artística mitjançant els efectes visuals de contrast i homogeneïtat.
aquesta fotografia produeix un efecte de contrast. La flor, al centre, destaca com a figura principal.
Aquesta vista produeix un efecte d'homogeneïtat. Les cases i teulades tenen la mateixa força visual i la nostra percepció tendeix a igualar tota la superfície i a convertir-la en una sola forma.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada